Praktiksted/jobmuligheder

Hovedparten af Område Dixensminde - Enghavens medarbejdere er beskæftiget med personlig- og praktisk hjælp, samt sygepleje. De er uddannet som social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Øvrige medarbejder er beskæftiget med administration, teknisk service, køkken og rengøring.

Arbejdet er organiseret i teams. Der er mulighed for sparring og vejledning kollegaer og ressourcepersoner i mellem.

Der er mulighed for personlig og faglig udvikling ved deltagelse i faglige projekter intern og på tværs i organisationen. Der vil være tilbud om efter- og videreuddannelse, ajourføring af faglige kompetencer. Der vil være mulighed for sidemandsoplæring ved kollegaer med særlige kompetencer.

Ledige stillinger opslås på Vejen Kommunes hjemmeside.

Områdecenter Dixensminde - Enghaven er praktiksted for social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Link til Social og sundhedsskolen Esbjerg

Link til info om sygeplejeuddannelsen

Link til job i Vejen Kommune

Områdecenter Dixensminde - Enghaven har et samarbejde med Jobcentre om gennemførelse af individuelle jobforløb for ledige, hvor det er muligt at få et indblik i arbejdet indenfor de forskellige fagområder.

Områdecenter Dixensminde - Enghaven medvirker også gerne i andre individuelle praktikforløb.