Praktiksted/jobmuligheder

Hovedparten af Område Syds medarbejdere er beskæftiget med personlig- og praktisk hjælp. De er uddannet som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Øvrige medarbejder er beskæftiget med administration, teknisk service, køkken og rengøring.

Arbejdet er organiseret i teams. Der er mulighed for sparring og vejledning kollegaer og ressourcepersoner i mellem.

Der er mulighed for personlig og faglig udvikling ved deltagelse i faglige projekter intern og på tværs i organisationen. Der vil være tilbud om efter- og videreuddannelse og ajourføring af faglige kompetencer. Der vil være mulighed for sidemandsoplæring ved kollegaer med særlige kompetencer.

Ledige stillinger opslås på Vejen Kommunes hjemmeside.

Område Syd er praktiksted for social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter.

Link til Social og sundhedsskolen Esbjerg

Link til job i Vejen Kommune

Område Syd har et samarbejde med Jobcentre om gennemførelse af individuelle jobforløb for ledige, hvor det er muligt at få et indblik i arbejdet indenfor de forskellige fagområder.

Område Syd medvirker også gerne i andre individuelle praktikforløb.